Các chất khử trùng và chất khử trùng mức độ cao được FDA làm sạch với các công bố chung để xử lý các thiết bị y tế và nha khoa có thể tái sử dụng

Hướng dẫn cuối cùng của FDA cho ngành và nhân viên FDA: Xử lý lại thiết bị y tế trong cơ sở chăm sóc sức khỏe: Phương pháp xác thực và ghi nhãn nêu ra sáu tiêu chí cần được đề cập trong hướng dẫn xử lý lại. Tiêu chí 4 khuyến nghị rằng hướng dẫn xử lý lại nên bao gồm các thiết bị và phụ kiện được bán trên thị trường hợp pháp. Trên trang này là bảng các chất khử trùng hóa chất lỏng và chất khử trùng cấp cao đã được FDA chứng nhận, được cập nhật lần cuối vào tháng 9 năm 2015.

Xem chi tiết