Bất hoạt vi khuẩn trên bề mặt bằng cách phun nước axit hypochlorous có tính axit nhẹ: Thí nghiệm trong ống nghiệm

Khả năng khử hoạt tính của nước Hypochlorous acid nhẹ (SAHW), ở cả dạng lỏng và dạng phun, được đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng để tăng cường an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm. SAHW (chứa 50 hoặc 100 ppm clo, pH 6) có thể vô hiệu hóa Escherichia coli và Salmonella Infantis trong chất lỏng xuống dưới mức có thể phát hiện được (≤2,6 log10 CFU / ml) trong vòng 5 giây sau khi tiếp xúc.

Tháng 4 năm 2016Tạp chí Khoa học Thú y 78 (7)
DOI: 10.1292 / jvms.16-0075
Các tác giả:
Hakimullah Hakim- Đại học Kabul
Md. Shahin Alam- Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo
Natthanan SANGSRIRATANAKUL
Katsuhiro NAKAJIMA

Xem chi tiết