Thông báo về Kiểm kê Chất Tiếp xúc Thực phẩm Hiệu quả (FCS)

Theo Mục 409 (h) (1) (C) của Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang, thông báo về chất tiếp xúc với thực phẩm (FCN) chỉ có hiệu lực đối với nhà sản xuất được liệt kê và khách hàng của họ. Các nhà sản xuất khác phải nộp FCN của riêng họ cho cùng một chất tiếp xúc với thực phẩm và mục đích sử dụng.

Thông báo về Kiểm kê Chất Tiếp xúc Thực phẩm Hiệu quả (FCS)
In Chia sẻ E-mail
Trang chủ FDABao bì & Các chất tiếp xúc với thực phẩmHàng tồn kho Thành phần & Bao bì Thực phẩmThông báo về Kiểm kê Chất Tiếp xúc Thực phẩm Hiệu quả (FCS)FCN số 1811
FCN số 1811
IET, Inc., DBA EcoloxTech

Xem chi tiết